Converteer raw image naar vdi

Locatie:
< Index
Index

Een raw image bestand kan niet aangekoppeld worden in Oracle VirtualBox. Met VBoxManage kan een raw image gelukkig omgezet worden naar een voor VirtualBox leesbaar formaat.

Met het onderstaande voorbeeld wordt een OPNsense image omgezet naar .vdi formaat.

vboxmanage convertdd OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.img OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.vdi

Een uitgewerkt voorbeeld ziet er als volgt uit.

bouke@pac-man:~/ISO$ vboxmanage convertdd OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.img OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.vdi
Converting from raw image file="OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.img" to file="OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.vdi"...
Creating dynamic image with size 1327861248 bytes (1267MB)...

bouke@pac-man:~/ISO$ ls -lah OPN*
-rw-r--r-- 1 bouke bouke 1.3G Mar  5 20:48 OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.img
-rw------- 1 bouke bouke 1.2G Mar  5 21:11 OPNsense-20.1-OpenSSL-vga-amd64.vdi

In Oracle VirtualBox kan vervolgens het .vdi image toegevoegd worden als een extra harddisk. Ter ondersteuning is een schermafdruk ingevoegd. Klik op de schermafdruk voor groot formaat.

Alhoewel de opstartvolgorde aangepast kan worden, hoeft dit niet om vanaf het extra image bestand te starten. Start de virtuele machine, klik vervolgens (snel) op het actieve scherm en druk vervolgens direct op <F12> voor het opstartmenu. Kies vervolgens om op te starten van ‘Primary Slave’ (optie 2).