Converteer vdi image (VirtualBox) naar vhd (Hyper-V)

Locatie:
< Index
Index

Een vdi (virtual disk image) wordt gebruikt in combinatie met Oracle VM VirtualBox. Een vhd (virtual hard disk image) wordt gebruikt in combinatie met Microsoft Hyper-V.

De gebruikelijke manier om een virtuele machine van VirtualBox naar Hyper-V te migreren is door middel van een ova (Open Virtual Appliance). Je exporteert en importeert de virtuele machine in zo’n geval.

Met Hyper-V een ova importeren kan door gebruik te maken van Microsoft Virtual Machine Converter. Veelal wordt PowerShell gebruikt in combinatie met de module mvmcCmdlet.psd1 (maakt onderdeel uit van de Virtual Machine Converer). Hierbij is het nodig om de ova eerst uit te pakken met 7Zip en daarna de vmdk te converteren naar vhd.

Dit betekent dat het proces nogal tijdrovend is: eerst een export (ova) en daarna ook nog eens de ova uitpakken met 7Zip.

Persoonlijk vind ik dit nogal een omweg, want het volgende is allemaal nodig:

Liever gebruik ik qemu-img om een vdi naar vhd om te zetten:

# qemu-img convert -f vdi -O vpc disk.vdi disk.vhd

De vhd kan vervolgens naar de Hyper-V host gekopieerd en gekoppeld worden in een nieuwe virtuele machine.

De auteur gebruikt qemu-img onder Debian GNU/Linux maar er zijn ook binaries voor Windows beschikbaar: [ https://qemu.weilnetz.de/ ]. Deze binaries zijn zeer de moeite waard om eens te proberen.