Debian: KPN Interactive TV in Chromium

Een aantal jaren terug ben ik overgestapt van Windows naar Debian GNU/Linux. Ik keek regelmatig even TV op mijn laptop via https://interactievetv.nl. Helaas bleek dat dit niet werkte in Chromium onder Linux.

Debian is conservatief met software pakketten en terughoudend met propriëtaire codecs. Debian doet dit om een stabiele en vrije omgeving aan te kunnen bieden. Dit betekend dat je voor bepaalde nieuwere softwareversies en propriëtaire pakketten een alternatieve software repository moet gebruiken. Zo vond ik op http://www.deb-multimedia.org recente audio en video codecs. Hiermee kon ik de reeds geinstalleerde video en audio codecs bijwerken naar meer recente versies en ook propriëtaire codecs toevoegen.

De pakketten kunnen via apt geïnstalleerd worden. Hiervoor moet de deb-multimedia repository toegevoerd worden aan de apt sources.

$ sudo su
# nano /etc/apt/sources.list

Voeg de volgende regels toe onderaan sources.list.

# deb-multimedia.org
  deb http://www.deb-multimedia.org buster main non-free

Tijdens het uitvoeren van het commando “apt update” werd duidelijk dat de handtekening van deze nieuwe repository nog toegevoerd moet worden. Op deb-multimedia.org vond ik de volgende stappen om dat te doen.

# apt-get update
# apt-get update -oAcquire::AllowInsecureRepositories=true
# apt-get install deb-multimedia-keyring

Vervolgens kon ik de gewenste packages installeren.

# apt update
# apt upgrade
# apt dist-upgrade
# apt autoremove
# apt install ffmpeg

Hierna kon ik weer TV kijken op mijn laptop in Chrome onder Debian GNU/Linux.

Schermafdruk: KPN Interactieve TV.
Beeldmateriaal © NOS.
Toestemming verleend om materiaal te gebruiken door NOS op 25-07-2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *