Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Privacyverklaring

Henstra ICT Diensten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Onze contactgegevens staan hieronder.

Contactgegevens:

Bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam: Henstra ICT Diensten

Postadres:

 • De Nova Cura 126
 • 9207 BZ DRACHTEN
 • Alleen voor poststukken (bezoek strikt op afspraak)

Overige gegevens

 • Website: https://ict-diensten.com
 • KVK: 01100032
 • BTW-nummer: NL001427485B67

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de site van Autoriteit Persoonsgegevens:

Welke gegevens worden verzameld
De volgende gegevens worden verzameld:

 • naam,
 • e-mailadres,
 • adres van je website,
 • IP-adres,
 • datum en tijd.

Afhankelijk van de manier waarop uw contact met ons verloopt worden de hierboven opgesomde gegevens verzameld. Dit kunnen alle opgesomde gegevens of een deel daarvan zijn. Daarnaast kunt u er voor kiezen om aanvullende gegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Contact
Door het verstrekken van uw gegevens, stelt u ons in de gelegenheid om contact met u op te nemen.

Dienstverlening
Voor onze dienstverlening moeten wij bepaalde gegevens opnemen in onze administratie. U kunt hierbij denken aan de wettelijke eisen met betrekking tot belastingplicht.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Alleen Henstra ICT Diensten heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is formeel en strikt geregeld. Wij passen technieken toe zoals twee factor authenticatie en versleuteling om de toegang tot door ons bewaarde persoonsgegevens te beveiligen.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens (in principe enkel) wanneer wij daarvoor toestemming van u hebben ontvangen. Het kan voorkomen dat uw opdracht door een derde partij verwerkt moet worden. Dit gebeurt pas wanneer er een overeenkomst is ontstaan / is gesloten.

Opslag van persoonsgegevens

Opslag gegevens via onze websites

Server / website
Persoonsgegevens worden opgeslagen op onze virtual private server. Deze server is eigendom van onze leverancier. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst en een subverwerkersovereenkomst met deze leverancier. De subverwerkersovereenkomst is van toepassing op het delen van gegevens met onze leverancier. In principe delen wij geen persoonsgegevens met onze leverancier tenzij dit noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening aan u.

E-mail
E-mails worden bewaard op onze server. Daarnaast worden berichten gelezen en (deels) opgeslagen op beveiligde/versleutelde werkplekken en beveiligde/versleutelde tablets en mobiele telefoons.

Opslag gegevens in andere systemen

Klantsysteem
Ons klantsysteem draait binnen een cloud oplossing van Google. Dit cloud systeem is beveiligd door middel van twee factor authenticatie.

Opslag overige data
Alle andere data wordt opgeslagen op onze server. Deze server staat achter meerdere afgesloten deuren. Het gaat om in totaal drie toegangsdeuren, waarvan de eerste en de derde nagenoeg altijd op slot staan.

Back-up van persoonsgegevens
Back-ups van persoonsgegevens worden door ons beveiligd door middel van versleutelde transmissie en door de back-up unit achter meerdere afgesloten toegangsdeuren te plaatsen. Het gaat om in totaal drie toegangsdeuren, waarvan de eerste en de derde nagenoeg altijd op slot staan.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw gegevens in principe voor altijd. Mocht u uw gegevens niet langer op willen slaan binnen onze systemen, dan kunt u daarvoor contact opnemen. Wij verwijderen dan deze gegevens tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. In veel gevallen is er een wettelijke bewaarplicht. Wij zullen in dergelijke gevallen in ons systeem opnemen dat uw gegevens bij het verstrijken van deze bewaarplicht vernietigd zullen worden.

Cookies, sociale media en advertenties
Wij gebruiken voor ict-diensten.com strikt één functionele session-cookie. Een session-cookie kan niet met een andere website uitgewisseld worden. Een session-cookie voldoet aan de voorwaarden van de GDPR/AVG.

Een session-cookie wordt aangemaakt met een specifiek doel en tijdsduur. Deze cookie gaat in wanneer u onze website bezoekt, en wordt en beëindigend wanneer u onze website verlaat.

Het doel van een dergelijke tijdelijke cookie is om functionaliteit zoals formulieren te kunnen gebruiken. Een session-cookie wordt gebruikt als een tijdelijk geheugen om (ingevoerde) gegevens op te slaan (tijdens het bezoek). Een dergelijke session-cookie zorgt er voor dat gegevens tussen de bezoeker (webbrowser) en de server (van ict-diensten.com) uitgewisseld kunnen worden. Een voorbeeld van een dergelijke uitwisseling is de verwerking van een ingevuld formulier. De ingevulde gegevens worden voor verwerking naar de server van ict-diensten gestuurd. Deze verwerking houdt in dat de ingevoerde gegevens per e-mail naar Henstra ICT Diensten worden gestuurd. Daarnaast wordt een kopie van de e-mail naar het ingevoerde e-mailadres van de verzender/afzender gestuurd. Om misbruik van het formulier tegen te gaan, wordt gebruik gemaakt van Cloudflare Turnstile.

Wij maken geen gebruik van koppelingen met sociale media. Het kan incidenteel voorkomen dat er een link gemaakt wordt in een artikel. Het doel is niet om persoonsgegevens te verzamelen. Wel kunnen gegevens door een social media site of dienst bewaard worden; hiervoor heeft u reeds een overeenkomst met deze social media website of dienst. Het privacybeleid van dergelijke sites ligt buiten onze invloedssfeer. Om deze reden hebben wij er voor gekozen om in principe geen koppelingen met social media te gebruiken.

Rechten

Wetgeving
De privacywetgeving brengt verschillende rechten met zich mee voor jullie als lezers van mijn blog.

Inzage, rectificatie of wissen
U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij over u verzamelen. U kunt contact met ons opnemen om deze gegevens in te zien, aan te laten passen (rectificatie) en te verwijderen (recht om vergeten te worden).

Bezwaar maken tegen verwerking
U kunt bezwaar maken om uw gegevens te verwerken. In principe verwerken wij uw gegevens niet zolang u geen contact met ons opneemt of persoonsgegevens verstrekt.

Recht op intrekken toestemming
U kunt altijd uw eerder verstrekte toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Klachten
Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens u niet op de juiste manier gaan, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht er volgens u iets niet in orde zijn, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. Wij zijn voornemens om eventuele problemen op een nette manier op te lossen.