Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Vrijwaring (disclaimer)

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Henstra ICT Diensten niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Henstra ICT Diensten geen enkele aansprakelijkheid.

Blog posts op deze website zijn geschreven op basis van de eigen bevindingen van de auteur. De auteur ontvangt geen betalingen voor blog posts. Mocht er bij uitzondering toch een betaalde posts tussen zitten, dan wordt dat er netjes bij vermeld! Blog posts zijn (meestal) van technische aard. Bij de configuratie en het gebruik van technische oplossingen kan van alles mis gaan. Het gebruiken van de informatie op deze site - en in het bijzonder de blog posts - is geheel voor eigen verantwoordelijkheid (en - indien van toepassing - eigen rekening) van de gebruiker.

Op deze site staan links naar externe websites. Henstra ICT Diensten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Henstra ICT Diensten en op het Henstra ICT Diensten-logo (H/ICT-D) rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Henstra ICT Diensten.

Voor decoratieve doeleinden wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen die opgehaald zijn van Unsplash. De gebruikte afbeeldingen vallen onder de licentie van Unsplash. De voorwaarden kunnen ingezien worden op de volgende pagina: https://unsplash.com/license. In de meeste gevallen kunnen afbeeldingen van Unsplash gewoon gebruikt worden (tenzij anders aangegeven / tenzij het om een andere licentie gaat).

Vanaf andere sites linken naar pagina’s van de Henstra ICT Diensten-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Henstra ICT Diensten en/of de auteurs niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Henstra ICT Diensten toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar secretariaat@ict-diensten.com.