Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Audiobestanden recursief converteren

FLAC (Free Lossless Audio Codec) wordt gebruikt om geluidsfragmenten zonder kwaliteitsverlies te comprimeren. Helaas ondersteund mijn autoradio geen FLAC... dus moet ik eigenlijk eentje aanschaffen die wel FLAC ondersteund... of ik moet mijn muziek omzetten naar een ander formaat.

MP3 (MPEG-1 of 2 Audio Layer III) wordt wel door veel autoradio's ondersteund. Gelukkig kan ik een FLAC eenvoudig converteren naar MP3 met het ffmpeg commando! Door libmp3lame te gebruiken, kan ik er ook voor kiezen om een variabele bitrate toe te passen.

Met het onderstaande commando zet ik FLAC om naar MP3 in hoge kwaliteit met een constante bitrate (CBR).

Met find wordt de huidige directory doorzocht naar bestanden die op .flac eindigen. Vervolgens worden de bestanden door ffmpeg geconverteerd - en wordt er .mp3 achter de bestandsnaam geplakt.

find . -name "*.flac" -exec ffmpeg -i {} -ab 320k -map_metadata 0 -id3v2_version 3 {}.mp3 \;

Uiteraard kan ik proberen om de bestanden wat beter te comprimeren door een variabele bitrate (VBR) toe te passen. In het onderstaande voorbeeld wordt eigenlijk 't zelfde uitgevoerd maar wordt de codec libmp3lame gebruikt, waardoor een variabele bitrate toegepast wordt.

find . -name "*.flac" -exec ffmpeg -i {} -codec:a libmp3lame -qscale:a 0 {}.mp3 \;