Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Bestandsstructuur kopiëren met RSync

Wanneer ik onder Linux een complete partitie moet kopieren naar een andere partitie, dan gebruik ik RSync. De laatste keer heb ik onder Linux bestanden van een HFS+ partitie gekopieerd naar een EXT4 op een andere disk.

# rsync -axHAWXS --numeric-ids --info=progress2 /mnt/BronPartitie/ /mnt/DoelPartitie

Omdat de bron partitie een HFS+ partitie is heb ik eerst HFS ondersteuning geïnstalleerd: # apt install hfsplus hfsutils

Ik heb eerst de directories aangemaakt waar de partities op gekoppeld worden. Vervolgens heb ik de doel partitie op /dev/sdb1 gekoppeld en daarna de bron partitie op /dev/sdc1:

# mkdir /mnt/usb1
# mkdir /mnt/usb2
# mount /dev/sdb1 /mnt/usb1
# mount /dev/sdc1 /mnt/usb2

Tot slot heb ik de kopieeractie gestart: # rsync -axHAWXS --numeric-ids --info=progress2 /mnt/usb2/ /mnt/usb1

Uiteraard kunnen de extended attribute values van een HFS+ partitie niet overgenomen worden naar EXT4 - maar dat is niet belangrijk. De bestanden worden wel gekopieerd.

Een interessant voorbeeld vond ik op de site van Bas van Beek. In dat voorbeeld worden een aantal directories uitgesloten: # rsync -aAXv --stats --progress / --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} /mnt/disk2

Bas van Beek beschrijft in zijn artikel ook hoe de bootloader op de nieuwe disk geïnstalleerd kan worden en het disk ID overgenomen kan worden. Zie bronvermelding hieronder.

Bronvermelding:

  • https://www.baeldung.com/linux/rsync-clone-file-system-hierarchy
  • https://www.basvanbeek.nl/linux/how-to-clone-whole-linux-partition-with-rsync/