Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Annotator

Een programma om aantekeningen en dergelijke te maken op afbeeldingen.
Annotate your images and let a picture say 1000 words.

  • Bron: https://github.com/phase1geo/Annotator
  • Afhankelijkheden: meson valac debhelper golang-gir-gobject-2.0-dev golang-gir-glib-2.0-dev libgee-0.8-dev libgranite-dev libxml2-dev libgtk-3-dev libhandy-1-dev
  • Geteste versie: 1.2.0
  • Getest onder Debian Sid (op 22-02-2023)
  • Opmerking: er ontbreken twee icons - zie bug report 77

$ mkdir $HOME/Src
[...] uitpakken .zip
$ cd $HOME/Src/Annotator-master

Lokale installatie:
$ ./app install

System wide install:
$ sudo ./app install

Locatie binary onder home folder:

$ cd $HOME/Src/Annotator-master/build 
$ ./com.github.phase1geo.annotator

Locatie binary system wide install:

$ cd /usr/bin 
$ ./com.github.phase1geo.annotator