Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Recursief tekst zoeken in bestanden

Er zijn diverse opdrachten denkbaar om een tekst recursief te zoeken in bestanden. Met grep kan een complete directorystructuur doorzocht worden. Er is geen complexe aaneenschakeling van commando's nodig.

Met de volgende opdracht wordt de tekst "tekst" recursief gezocht.

# grep -Ril 'tekst'

De opties die meegegeven worden zijn R, i en l:

  • R : Read all files under each directory, recursively. Follow all symbolic links, unlike -r.
  • i : Ignore case distinctions in patterns and input data, so that characters that differ only in case match each other.
  • l : Suppress normal output; instead print the name of each input file from which output would normally have been printed. Scanning each input file stops upon first match.

In plaats van R kan ook r toegepast worden maar dan worden symbolic links niet gevolgd.