Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Google's lettertypes installeren in Debian Linux

Google-Fonts-Linux

Het viel mij op dat ik weinig keuze heb uit lettertypen op mijn laptop. In deze korte post vind je een korte beschrijving hoe je alle Google lettertypen eenvoudig kunt installeren in Debian Linux.

Deze beschrijving is uitgevoerd onder Debian GNU/Linux versie 11. Let op: de locaties voor lettertypen kunnen onder ander distributies anders zijn. Onder Debian kun je lettertypen ook onder /usr/local/share/fonts in plaats van onder /usr/share/fonts neerzetten. In deze beschrijving ga ik uit van de laatste locatie.

In het voorbeeld hieronder wordt het commando sudo gebruikt om commando's als root user (beheerder) uit te voeren. Mocht je geen sudo gebruiken, dan kun je met het su commando overschakelen naar de root user (bijvoorbeeld met su - or met su root).

De hulpprogramma's voor het X Window Systeem zijn nodig om lettertypen te beheren. Met het onderstaande commando installeer je deze.

sudo apt-get install xfonts-utils

Het is handig om een map aan te maken waar de lettertypen in verwerkt worden (downloaden, uitpakken...). Je kunt de map (en de inhoud) later weer opruimen door deze te verwijderen.

Met mkdir wordt de map aangemaakt en met cd schakel je over naar de map. Let op de tilde (~). Onder Linux staat de tilde voor de home folder (wanneer je dit teken aan het begin van de mappenstructuur voegt).

mkdir ~/sources/gfonts

cd ~/sources/gfonts

Met wget kan het complete archief met Google lettertypen gedownload worden.

wget https://github.com/google/fonts/archive/master.tar.gz -O google-fonts.tar.gz

Vervolgens kan met tar het archief uitgepakt worden.

tar xvfz google-fonts.tar.gz

Open de map met de uitgepakte lettertypen.

cd fonts-main

Schakel over naar de root user.

sudo su

Maak een map aan in de lettertypen directory en zet de juiste rechten op de map.

mkdir /usr/share/fonts/truetype/google

chmod 755 /usr/share/fonts/truetype/google

Kopieer vervolgens alle True Type Fonts (*.ttf) naar de zojuist aangemaakt map.

find -type f -name "*.ttf" -exec cp {} /usr/share/fonts/truetype/google \;

Schakel over naar de map waar de True Type Fonts (*.ttf) in zijn gezet.

cd /usr/share/fonts/truetype/google

Voer vervolgens de volgende commando's uit.

mkfontscale

mkfontdir

fc-cache

xset fp rehash

Sluit vervolgens de root-sessie af met exit.

Indien gewenst kun je de map gfonts onder ~/sources/ verwijderen.

rm -r ~/sources/gfonts

Next Post Previous Post