Klik hier voor informatie over de wijziging in de levering van diensten en ondersteuning.

Internationaal toetsenbord onder XFCE4

xfce4-keyboard

In de Nederlandse taal worden diakritische tekens gebruikt. Zelf gebruik ik regelmatig een accent aigu (zoals in "Calvé") en een accent grave (zoals in "caissière"). Daarnaast gebruik ik regelmatig een trema (zoals in "cocaïne" — het is maar een voorbeeld). Helaas heb ik te weinig tijd besteed aan de installatie van mijn laptop - waardoor ik niet snel een schriftteken boven een letter kan zetten. Ook het Euroteken krijg ik standaard niet uit mijn toetsenbord... In dit korte artikel leg ik uit hoe ik mijn toetsenbord anders heb ingesteld onder Debian/GNU Linux in combinatie met Xfce.

Ik gebruik het Debian GNU/Linux besturingssysteem — met Xfce als grafische omgeving. Xfce vind ik prettig omdat het een lichtgewicht en praktische bureaubladomgeving is.

Wat mij opviel is dat de toetsenbordindeling weliswaar ingesteld kan worden met xfce4-keyboard-settings — maar dat de instellingen niet blijken te werken.

Gelukkig kan met dpkg-reconfigure diverse instellingen aangepast worden, zoals ook de instellingen van het toetsenbord. Daarnaast heb ik niet de wens om tussen verschillende toetsenbordindelingen te wisselen.

Ik heb als root het commando dpkg-reconfigure keyboard-configuration uitgevoerd. Ik heb van iedere stap een schermafdruk gemaakt. Tot slot heb ik (onder mijn normale gebruikersaccount) met xfce4-keyboard-settings onder het tabblad Layout de optie Use system defaults ingeschakeld. Na een reboot kon ik met de gekozen toetsen de gewenste tekens typen.

keyb-01
Generic 105-key PC (intl.)

keyb-02
Let op het Euroteken (5)

keyb-03
Gekozen voor de linker logo toets (dit wordt ook wel de Windows-toets of Super-toets genoemd). Kortom: wanneer ik op linker Super-toets + 5 druk, dan krijg ik het Euroteken .

keyb-04
Accenttekens zet ik graag met de AltGr-toets. Kortom: met de combinatie AltGr + Shift + " kies ik voor een trema. Wanneer ik vervolgens snel op de e druk, dan krijg ik ë.

keyb-05
Ik vind het handig om - bij problemen - de grafische bureaubladomgeving de nek om te kunnen draaien.

keyb-06
Ik kies voor de systeemstandaard.

De instellingen worden weggeschreven naar cat /etc/default/keyboard. De instellingen die in mijn keyboard bestand staan zijn als volgt.

# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us"
XKBVARIANT="euro"
XKBOPTIONS="lv3:lwin_switch,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"

BACKSPACE="guess"

Wanneer ik opnieuw mijn toetsenbord moet instellen, dan kan ik dat doen door de (regels in) cat /etc/default/keyboard over te nemen.

Next Post Previous Post