Voor nieuwe opdrachten kunt u contact opnemen met Oké-PC IT te Burgum.
Klik hier voor meer informatie.

Henstra ICT-Diensten heeft de samenwerking met ESET beëindigd.
Oké-PC IT helpt u graag met de verlenging van uw ESET productlicentie.

Energiebeheerschema hoge prestaties ontbreekt in Windows 10

tim-mossholder-x2zqrr0H0hE-unsplash

Onlangs werd ik gevraagd om een HP laptop met Windows 10 Pro te installeren.

Wat opviel is dat het energieschema HP Optimized (Modern Standy) actief stond. Graag had ik het energieschema Hoge prestaties geactiveerd maar de optie blijkt niet beschikbaar.

In deze korte post leg ik uit hoe het schema Hoge prestaties toegevoegd kan worden.

Normaal kan het schema Hoge prestaties alsnog geselecteerd worden via het Windows Mobiliteitscentrum, maar ook daar ontbrak het schema. Een reden zal liggen bij het feit dat tegenwoordig Modern Standby steeds vaker succesvol toe wordt gepast.

Een mogelijkheid is om de energieschema's via de opdrachtprompt in te stellen. Om dit soort instellingen aan te passen, moet de opdrachtprompt uitgevoerd worden als administrator.

Met het commando powercfg /L kunnen de beschikbare schema's bekeken worden.

C:\> powercfg /L

Existing Power Schemes (* Active)
-----------------------------------
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e  (Gebalanceerd)
Power Scheme GUID: fb5220ff-7e1a-47aa-9a42-50ffbf45c673  (HP Optimized (Modern Standby))

Staat het schema Hoge prestaties er niet tussen? Dan kan dat schema gekopieerd worden met het onderstaande commando.

C:\> powercfg -duplicatescheme 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

Power Scheme GUID: 10259f64-e267-43c9-88cb-83c52772634d  (Hoge prestaties)

Vervolgens kan het schema actief gemaakt worden met het volgende commando.

C:\> powercfg /S 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

Tot slot kan gecontroleerd worden welke schema's beschikbaar zijn en welk schema actief is.

C:\> powercfg /L

Existing Power Schemes (* Active)
-----------------------------------
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e  (Gebalanceerd)
Power Scheme GUID: fb5220ff-7e1a-47aa-9a42-50ffbf45c673  (HP Optimized (Modern Standby))
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c  (Hoge prestaties) *

Volgende Post Vorige Post